Albert Speer

(1905-81)

Han ble født i Mannheim og utdannet seg til arkitekt som sin far og farfar. Han var Hitlers yndlingsarkitekt og rustningsminister 1942-45. Han meldte seg inn i det nasjonalsosialistiske arbeiderpartiet (NSDAP) i 1931. Fra 1933 tilhørte han der Führers nærmeste omgangskrets.

Det var Speer som skapte den spektakulære rammen omkring partidagene i Nürnberg, med lyssøyler og faner, og det var han som tegnet det nye rikskanselliet i Berlin. I 1940 fikk han i oppdrag å planlegge den nye tyske byen Hitler ville bygge ved Trondheim for 250-300 000 innbyggere. Etter at Speer overtok som rustningsminister i 1942 opplevde Tysklands krigsindustri en dramatisk produksjonsvekst som nådde toppen så sent som 1944.

Under Nürnberg-prosessen ble Speer dømt til 20 års fengsel for sin bruk av slavearbeidere i krigsindustrien. Speer klarte det kunststykke å fremstille seg som urettmessig dømt i Nürnberg fordi han, ifølge seg selv, ikke hadde kjent til Hitlerregimets mørkere sider. Det at han tok avstand fra nazi-tiden, gjorde at han for mange tyskere fremstod som et slags moralsk alibi. Speer underbygget forestillingen mange hadde om at en god del av de som hadde fulgt Hitler ikke selv hadde skyld i regimets forbrytelser, men snarere var ofre for en folkeforfører. Speer ble en etterspurt mann for massemedia og skrev selv tre bestselgende bøker med temaer fra hans fortid.