St. Jørgens hus

St. Jørgens hus ble opprettet i 1607 og var et aldershjem, på den tiden kalt sygestue, for "gamle borgere og borgersker" som hadde ført et ordentlig liv. Opprinnelig hadde hjemmet 16 plasser, og de som fikk plass der fikk husly, brensel, matvarer samt fri begravelse. Senere var det bare enslige damer som fikk plass der.