Stand

I Norge hadde man tidligere det man kaller et standssamfunn. I en snever betydning betyr dette at folket i et land er delt inn i nokså klart avgrensede grupper, hver med sine rettigheter og plikter. I standssamfunnet var din plass på samfunnsstigen bestemt av hvem dine foreldre var og hva slags bakgrunn man ellers hadde kulturelt. Eksempler på stender er; embetsmenn, borgerskap, bønder, arbeidere.