Strandsitter

Strandsitter var en husmann uten jord, og var vanlig langs kysten. Strandsitterne hadde gjerne hus på en tomt de ikke selv eide, og betalte leie for denne tomten. Tomten var uten nevneverdig åker eller eng. Strandsittere måtte få inntekt andre steder fra: f.eks. gjennom håndverksarbeid, fiske, handel eller de arbeidet på en gård. Kilde: lokalhistoriewiki.no

Brukt i