Strukturrasjonalisering

Strukturrasjonalisering er omstilling og tilpassing av næringslivet pga endringer i teknologi, markeder eller pga internasjonal konkurranse. Det er et tiltak for å gjøre en bransje mer effektiv. Dette kan f.eks. gjøres ved å slå sammen mindre enheter til en større enhet, eller ved omfordeling av arbeidsoppgaver.