Supplikk

Bønneskrift eller klagebrev til kongen. Supplikk var en viktig måte for vanlige folk til å påvirke styresmaktene.

Brukt i