Svenn

En svenn er en fagarbeider underlagt en håndverksmester i et håndverksfag. Svennen har ofte lærlinger under seg igjen. Får å bli svenn må man avlegge en svenneprøve som er en avsluttende prøve for håndverksutdanningen.