Sysselsetting

Sysselsetting er inntektsgivende arbeid. Ofte snakker vi om at det er et mål å få full sysselssetting. Med det mener man at alle arbeidsføre voksne personer kan få arbeid de er kvalifisert til.