Tariffavtale

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver, eller arbeidsgiverforening, om lønns - og arbeidsvilkår eller andre forhold. Tariffavtalen er bare gyldig om den er skriftlig, og den skal også inneholde når avtalen utløper og oppsigelsesfrist. Den perioden avtalen gjelder for kalles tariffperiode. I denne perioden gjelder fredsplikt - det betyr at det ikke er lov til å gå til streik.

Brukt i