Tertiærnæringene

Tertiærnæringer er det sammes om servicenæringer eller tjenesteytende næringer. Eksempler på dette er handel og turisme.