Thomas Angell (1692-1767)

Hører til Førskolealder

Thomas Angell var 3. generasjons Trondheimsborger med aner til handelsslekter fra Angeln i Flensburg (i det som i dag er Tyskland). Han og broren Lorentz tok over det angellske handelshus - en stor virksomhet som blant annet omfattet både sagbruk- og trelastforretning, skipsrederi, bankierforretninger og vareimport. Thomas Angell giftet seg aldri, og levde et svært nøkternt liv. Allerede i 1762 satte han opp et testamente hvor han skjenket hele sin formue til nødlidende i Trondheim. Etter hans død ble flere hus bygget for nødlidende, blant annet Thomas Angells hus og Thomas Angells stuer som står den dag i dag, i tillegg til at mye penger ble brukt til å bygge det nye Waisenhuset.