Thoning Owesen

Johan Widerøe Thoning Owesen (1804-1881)kom fra en dansk familie, og var født i Dublin. Han kom til Trondheim og kjøpte godset Leren på auksjon i 1832. Leren lå ved Leirfossene i Nidelva. Thoning Owesen testamenterte store deler av sin formue til opprettelsen av et blindeinstitutt.