Tienden

Tiendeinntekt var en skatt som bøndene betalte til kirken. Skatten påbød alle å betale 1/10 av sitt inntekt eller avling til kirken. I Norge ble tienden delt i fire: til sognepresten, til vedlikehold av kirken, til biskopen, og den siste delen var den såkalte "bondeluten", som gikk til understøttelse av fattige og syke. Tiende ble innført på 1100-tallet, og tok mange former i årenes løp. Først i 1939 ble den siste tiende, preste-tiende, avskaffet ved lov. Kilde: Caplex.no

Brukt i