Treforedling

Treforedling er en samlebetegnelse på prosesser der tre er utgangspunktet for å lage andre produkter som f.eks. papp og papir.