Trondhjems borgerlige realskole

Trondhjems borgerlige realskole ble opprettet i 1783 og skulle være et alternativ til Latinskolen. Trondhjems borgerlige realskole var Nordens første i sitt slag og skulle tilfredsstille behovet for praktisk allmennutdannelse. Det ble undervist i de levende språk og et vidt fagspekter som framtidige handelsmenn kunne ha nytte av. Noen av fagene var skriving, regning, geografi, navigasjon og bokholderi. Skolen fikk også landets første skole for piker.