Tukthuset

Tukthus ble i løpet av 1600-tallet opprettet i en rekke norske byer. Det var ment å være en anbringelses- og oppdragelsesanstalt for såkalte "løse individer" som tiggere og landstrykere. Tukthuset i Trondheim ble oppført i Kongens gate 85 i 1733 og er landets eldste institusjonsbygg. Byen hadde hatt tukthus før dette også - på "Marinen", men det strøk med i den store bybrannen i 1681. I løpet av 1700-tallet endret funksjonen til tukthusene seg noe og ble mer brukt som straffehus for de som var dømt til kortere fengselsstraffer. Tukthusene ble avskaffet mellom 1830 og 1850 da fengselsvesenet ble reformert.

Brukt i