Tyfoidfeber

Tyfoidfeber, også kalt nervefeber, er en tarminfeksjon med høy feber, kvalme og hodepine. Det var svært høy dødelighet blant de som fikk tyfoidfeber.