Visitas

Visitas kommer av det latinske ordet visitatio som betyr besøk. En visitas er et offisielt besøk som en biskop avlegger i en menighet innenfor bispedømmet.