Waisenhuset

Waisenhuset var en av Trondheims første sosiale institusjoner. Fra 1732 fant foreldreløsebarn skoleplass og husrom her. Waisenhuset ligger i Kongsgårdsgata 2 foran Domkirkens Vestfront. Den nåværende bygningen ble oppført 1771-72. Fra 1732 til 1932 har det vært skole og internat for foreldreløse barn her. "Waisenhuset" kommer av det tyske ordet "Waise" som nettopp betyr "foreldreløst barn". Waisenhuset ble opprettet som en av Trondheims milde stiftelser i 1635. Den led under dårlig økonomi inntil Thomas Angell testamenterte midler til stiftelsen i 1762.