Wehrmacht

Hører til 2. Verdenskrig

Wehrmacht er tysk og betyr vernemakt. Betegnelse på den samlede tyske krigsmakt som avløste Reichswehr, riksvernet, da Hitler i 1935 innførte alminnelig verneplikt. Eksisterte til Tysklands kapitulasjon i mai 1945.