Yersinia pestis

Pest som sykdom kan i dag behandles effektivt med antibiotika ved rask start på behandlingen, det er fordi pest skyldes bakterien Yersinia pestis.