Amt

Amt

På samme måte som Norge nå er delt opp i fylker, var landet tidligere delt opp i amt.

De første landsomfattende bestemmelsene om inndelingen kom i 1671, da ble landet delt i fire hovedamt, eller stiftsamt, og åtte underliggende amt. I 1804 ble Trondhjems Stiftamt delt i Nordre Trondhjems amt og Søndre Trondhjems amt. Fra 1918 ble betegnelsen "amt" byttet ut med "fylke".