Amtmann

Amtmannen var den øverste embetsmannen i amtet, og ble fra 1919 kalt fylkesmann.

Fra innføringen av eneveldet i 1660, ble amtmannens viktigste oppgave å ivareta kongemaktens interesser ut over landet. Han skulle passe på at de andre embetsmennene gjorde oppgavene sine, at skatten kom inn og han skulle føre tilsyn med rettsvesenet.