Analyse

Hører til Historisk metode

oppløsning, opptrevling av de enkelte delene av en helhet. I historiefaget betyr det at stoffet deles inn og undersøkes. Metodiske og kildekritiske problemer drøftes, spørsmål stilles uttrykkelig og ulike forklaringer tas opp (forkastes eller bekreftes) og teorier drøftes.