Assuranse

Kommer av det franske ordet for forsikring. Tidligere mye brukt i stedet for forsikring.