Barometer

Et barometer er et instrument som måler lufttrykket. Mest kjent er kvikksølvbarometeret, som består av et glassrør fylt med kvikksølv. Det er snudd opp-ned, med den åpne enden ned i en skål med kvikksølv og den lukkede enden loddrett oppover. Vekten av søylen, som over seg har et lufttomt rom i røret, svarer da til det ytre lufttrykk på kvikksølvet i skålen. Søylen stiger og faller med lufttrykket, og avstanden mellom de to overflatene angir lufttrykket i millimeter kvikksølv (mmHg). Det ble oppfunnet av Torricelli i 1643.