Barsel

Fødsel, å ligge i barselseng

Brukes i forbindelse med å føde eller å dø i barselseng som betyr at kvinnen dør i forbindelse med fødselen.