Barselfeber

En infeksjonssykdom med høy feber, frostrier og smerter i underlivet. Mange døde av denne sykdommen på 1800-tallet. Kvinner som fødte på sykehus i stedet for hjemme var mer utsatt for barselfeber, men med bedre renslighet gikk sykdommen ned mot 1900-tallet.