Blodforgiftning

en lokal infeksjon som spres gjennom blodet.

Brukt i