Bygsel

Betyr å leie bort jord. Bygsel er brukt både om å leie bort jord til leilendinger og til husmenn.