Eksaminerte

Å være eksaminert bestyr å ha bestått eksamen eller prøve, gjerne avsluttende, på kunnskaper, modenhet eller ferdigheter.