Embete

Høyere stilling i statens eller kongens tjeneste. En person som har et slikt embete kalles embetsmann.