Epidemi

farsott, utbrudd av smittsom sykdom hos større gruppe mennesker. En verdensomspennende epidemi kalles en pandemi. De mest kjente epidemiene gjennom tidene er svartedauen og spanskesyken. Epidemi er et utbrudd av en sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker, en farsott. Ved en epidemi er det vanlig at myndighetene setter inn tiltak og i en del tilfeller benytter egne lover og regler for å forebygge og kjempe mot sykdommen.