Fakultet

Fagavdeling ved et universitet, f.eks Det medisinske fakultetet.