Falstad fangeleir

Falstad var før krigen skolehjem. I november 1941 ble den omgjordt til fangeleir av tyskerne. De fleste fangene som satt der var norske politiske fanger, men det var også fanger fra andre nasjoner, som f.eks. jugoslaver og sovjet-borgere. Falstad ble dessuten brukt som oppsamlingsleir for norske jøder. Les mer i Norsk Krigsleksikon: