Farmasøyt

Person som er utdannet til å kjenne og framstille legemidler.

Kilder