Forpakte

Å leie av jord mot årlig avgift i penger. I motsetning til bygsel kunne forpakting inngås for begrenset tid.