Fusjon

Fusjon kommer av det latinske ordet fusio, som betyr smelte, støpe. Ordet brukes i fysikken om sammensmeltning av f.eks atomkjerner, og det brukes i f.eks næringslivet om sammenslutning/sammenslåing av bedrifter el. selskaper.