Hiv og aids

Hører til Seksualitet

Hiv er forkortelsen for «humant immunsvikt virus». Hiv angriper kroppens forsvarsceller slik at disse mister evnen til å bekjempe infeksjoner og visse kreftformer. Hiv fører sannsynligvis alltid til aids.