Homogen

Ordet homogen betyr ensartet, av samme slag, (det motsatte er heterogen).