Hypotese

Hører til Historisk metode

antatt, tenkt, foreløpig og etter alt å dømme ikke urimelig forklaring på noe.