Katti Anker Møller (1868-1945)

Hører til Seksualitet

Katti Anker Møller var en av de fremste forkjemperne for kvinners rettigheter på begynnelsen av 1900-tallet. Hun engasjerte seg sterkt i ugifte mødres og uekte barns stilling. I 1902 var hun med på å reise det første hjemmet for enslige mødre i Oslo.