Konvensjon

Andre navn for konvensjon er traktat, overenskomst, avtale. Det er en folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater.