Lady Arbuthnott

Barbara Erlington Arbuthnott, Lady (f. Douglas), f.1822, d. 1904. Barbara Arbuthnott var en britisk adelsdame som kom til Norge i 1866 for å drive laksefiske med sin tredje mann. Hun skilte seg fra sin mann etter at hennes sønn døde under tragiske omstendigheter. Etter dette slo hun seg ned i Sunndalen. Hun hadde et aktivt sosialt liv og ble en kjent dame blant sine sambygdinger. Barbara Arbuthnott var en foregangskvinne for skyttersak og fjærfeavl. Hun ble kjent for sitt engasjement for Norge, sin velgjørenhet og sin originale livsførsel. Sunndal museumslag eier i dag hennes gård i Sunndalen Løken og fjellgården Alfheim i Grødalen.