Primær

Hører til Metode

Betyr grunnleggende, den som kommer i første rekke, i motsetning til sekundær. I historiefaget snakker man om primære kilder, det vil si kilder som stammer fra den situasjonen som de forteller om, eller den kilden som som er nærmest i tid og rom i forhold til det det fortelles om, se kilder.