Reformasjonen

Reformasjonen var den kirkelige omveltningen som særlig kom som et resultat av Martin Luthers kritikk av den romersk katolske kirke. Den ble utgangspunktet for opprettelsen av de protestantiske kirker. Reformasjonen ble utløst av Luthers teser mot avlatshandelen 1517. Sentralt i reformasjonen stod den enkeltes rett til å tolke Bibelen selv, uten presteskapet som mellomledd. Reformasjonen kom til Danmark-Norge i 1536—37.