Rekreasjon

Rekreasjon betyr adspredelse, hvile. Vi forbinner det gjerne med fritid.