Riksmålet

Fram til 1929 var riksmål navn på den ene målformen i norsk som ikke var landsmål/nynorsk. Riksmål brukes nå som betegnelse på en ikke-offisiell målform som har stor likhet med "moderat" bokmål. Forskjellen er at riksmål har flere tradisjonelle dansk-norske former, og at bokmålet også omfatter "radikale" norske dialektformer.