Samvirke

I denne sammenhengen betyr samvirke å virke sammen, eller å arbeide i fellesskap