Skabb

Hører til Hygiene

Smittsom hudsykdom hos mennesker og dyr.